Home/Sofa CG
 • Giảm giá!

  SOFA CARACOLE

  38,200,000.00 34,300,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SOFA LAVERNA

  38,200,000.00 34,300,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SOFA ARCH

  38,200,000.00 34,300,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SOFA CADILLAC

  38,200,000.00 34,300,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SOFA CUVEE

  38,200,000.00 34,300,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SOFA MANT

  34,500,000.00 31,000,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SASKIA

  26,500,000.00 23,900,000.00
  – Kích thước :W180 x D92 x H85 cm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  IRIBE

  19,000,000.00 17,100,000.00
  – Kích thước : W82 x D78 x H77 cm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  PICCADILLY

  19,000,000.00 17,100,000.00
  – Kích thước : 900*1080*900 mm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  VALENTINA

  19,000,000.00 17,000,000.00
  – Kích thước : 1080*954*915 mm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  BARDOT

  18,500,000.00 16,700,000.00
  – Kích thước :W245 x D84 x H78 cm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  ELYSEES

  18,500,000.00 16,700,000.00
  – Kích thước : W83 x D77 x H110 cm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SOFA CAROLINE

  17,800,000.00 16,000,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  SOFA REVERDY

  17,800,000.00 16,000,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  ANGULAIRE

  17,500,000.00 15,700,000.00
  – Kích thước : W80*D90*H80 cm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng 
 • Giảm giá!

  BABETTE

  17,000,000.00 15,300,000.00
  – Kích thước : W101 x D87 x H80 cm-Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng-Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp-Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng