Home/Sofa CG
 • Giảm giá!

  SASKIA

  26,500,000.00 23,900,000.00
  – Kích thước :W180 x D92 x H85 cm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  IRIBE

  19,000,000.00 17,100,000.00
  – Kích thước : W82 x D78 x H77 cm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  PICCADILLY

  19,000,000.00 17,100,000.00
  – Kích thước : 900*1080*900 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  VALENTINA

  19,000,000.00 17,000,000.00
  – Kích thước : 1080*954*915 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  BARDOT

  18,500,000.00 16,700,000.00
  – Kích thước :W245 x D84 x H78 cm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  ELYSEES

  18,500,000.00 16,700,000.00
  – Kích thước : W83 x D77 x H110 cm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  SOFA CAROLINE

  17,800,000.00 16,000,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850 -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  SOFA REVERDY

  17,800,000.00 16,000,000.00
  – Kích thước : 2300*1050*850 -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  ANGULAIRE

  17,500,000.00 15,700,000.00
  – Kích thước : W80*D90*H80 cm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  BABETTE

  17,000,000.00 15,300,000.00
  – Kích thước : W101 x D87 x H80 cm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  GHẾ CHANDON DROITE

  16,500,000.00 14,800,000.00
  – Kích thước : 1870*890*770 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  GHẾ NGHỈ SOFIA

  16,500,000.00 14,800,000.00
  – Kích thước : 1870*890*770 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  SASHA

  15,000,000.00 13,500,000.00
  – Kích thước : 840*930*780 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  GHẾ CELESTIAL

  15,000,000.00 13,500,000.00
  – Kích thước : 900*950*900 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  GHẾ VAL D’ISERE

  15,000,000.00 13,500,000.00
  – Kích thước : 900*950*900 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng  
 • Giảm giá!

  MISIA

  14,500,000.00 13,050,000.00
  – Kích thước : 880*960*750 mm -Khung : Gỗ Ash tự nhiên được tẩm sấy kĩ càng -Bọc nỉ, da nhập khẩu Hàn Quốc cao cấp -Hoàn thiện sơn inchem cao cấp theo yêu cầu của khách hàng