Thanh toán tại cửa hàng

  • Quý khách có thể đến mua hàng và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.
  • Thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ ATM, thẻ tín dụng qua máy POS.

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)

  • Quý khách thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng tại nhà hoặc nơi nhận hàng.
  • Quý khách có thể kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán, nhưng không được mở seal (niêm phong) riêng của sản phẩm gây ảnh hưởng đến tem dán niêm phong, bao bì hay kiểm tra sâu như cắm điện, sử dụng thử, ghi chép dữ liệu.